Odia ଓଡ଼ିଆ(Od)

Newspaper here

Useful phrases in Odia

from here
Key to abbreviations: >m = said to men, >f = said to women

English ଓଡ଼ିଆ (Odia)
ođ·iá (Odia)
Welcome ସ୍ବାଗତ (swaagata)
s‍bagt (swaagata)
Hello
(General greeting)
ନମସ୍କାର (namascara)
nms‍kar (namascara)
ଶୁଣିବେ? (sunibe?)
śuńibe? (sunibe?)
ହାଏ (hāē)
hae (hāē)
How are you? କେମିତି ଅତ୍ଚନ୍ଥି? (kemiti achanti?)
kemiti at‍cn‍ťi? (kemiti achanti?)
ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି? (āpaṇa kipari achanti?)
ápń kipri açn‍ti? (āpaṇa kipari achanti?)
Reply to ‘How are you?’ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ. ଆଉ ଆପଣ?
muṃ ƀl açi, ďn‍ybad. áu ápń?
(mum̐ bhala achi, dhanẏabād. ā’u āpaṇa?)
Long time no see ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖା ନାହିଁ (bahut din helani dekha nahi)
bhut din helańi dexa nahiṃ (bahut din helani dekha nahi)
What’s your name? ତୁମର ନାମ କ’ଣ? (tumara nāma ka’ṇa?)
tumr nam k’ń? (tumara nāma ka’ṇa?)
ଆପଣଙ୍କର ନାମ କ’ଣ ? (āpaṇaṅkara nāma ka’ṇa?)
ápńǥ‍kr nam k’ń ? (āpaṇaṅkara nāma ka’ṇa?)
My name is … ମୋର ନାମ … (mora nāma …)
mor nam … (mora nāma …)
Where are you from? ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? (āpana keũṭāru āsichanti?)
ápń keuṃţaru ásiçn‍ti? (āpana keũṭāru āsichanti?)
I’m from … ମୁଁ ଆସିଛି (mũ āsichi …)
muṃ ásiçi (mũ āsichi …)
Pleased to meet you ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଲ ଲାଗିଲା (āpaṇaṅku bhēṭi bhala lāgilā)
ápńǥ‍ku ƀeŧi ƀl lagila (āpaṇaṅku bhēṭi bhala lāgilā)
Good morning
(Morning greeting)
ସୁପ୍ରଭାତ (suprabhaata)
sup‍rƀat (suprabhaata)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
ସୁଭ ଖରା ବେଳ (shubha kharaa bela)
suƀ xra beł (shubha kharaa bela)
Good evening
(Evening greeting)
ସୁଭସନ୍ଧ୍ୟା (subha sandhya)
suƀsn‍ď‍ya (subha sandhya)
Good night ସୁଭରାତ୍ର (shubharaatra)
suƀrat‍r (shubharaatra)
Goodbye
(Parting phrases)
ସୁବିଦାୟ (shubidaaya)
subiday (shubidaaya)
Good luck ସବୁ ସୁଭ ହଉ (sabu subha hau)
sbu suƀ hu (sabu subha hau)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
ଖୁଶି ରେ ରୁହନ୍ତ (khusi re ruhantu)
xuśi re ruhn‍t (khusi re ruhantu)
Have a nice day ସୁଭ ଦିନ (subha din)
suƀ din (subha din)
Bon appetit /
Have a nice meal
ସୁଭ ତ୍ରୁପ୍ତି (subha trupti)
suƀ t‍rup‍ti (subha trupti)
Bon voyage /
Have a good journey
ସୁଭ ଜାତ୍ରା (subha jatra)
suƀ jat‍ra (subha jatra)
I don’t know ମୁଁ ଜାଣି ନାହ (mum̐ jāṇi nāhim̐)
muṃ jańi nah (mum̐ jāṇi nāhim̐)
I understand ମୁଁ ବୁଝେ (mũ bujhe)
muṃ buze (mũ bujhe)
I don’t understand ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହ (mun bujhi paru nahin)
muṃ buzi paru nah (mun bujhi paru nahin)
Please speak more slowly ଦୟା କାରି ଟିକିଏ ଆସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ (daya kari tike aste aste kuhantu)
dya kari ŧikie ás‍te kuhn‍tu (daya kari tike aste aste kuhantu)
Please say that again ଦୟାକରି ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ (dayakari authare kuhantu)
dyakri áuťre kuhn‍tu (dayakari authare kuhantu)
Please write it down ଦୟାକରି ଲେଖି ଦିୟନ୍ତୁ (dayakari lekhi diyantu)
dyakri lexi diyn‍tu (dayakari lekhi diyantu)
Do you speak English? ଆପଣ ଇଂରାଜୀ କୁହନ୍ତି କି? (āpaṇa inrājī kuhanti ki)
ápń iṇrají kuhn‍ti ki? (āpaṇa inrājī kuhanti ki)
Do you speak Odia? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି କି? (āpaṇa ōṛi’ā kuhanti ki)
ápń orriá kuhn‍ti ki? (āpaṇa ōṛi’ā kuhanti ki)
Yes, a little
(reply to ‘Do you speak …?’)
ହଁ, ଟିକେ, ଟିକେ (hã, ṭikē ṭikē)
hṃ, ŧike, ŧike (hã, ṭikē ṭikē)
How do you say … in Odia? କୁ ଓଡିଆ ରେ କ’ଣ କହନ୍ତି? (… ku oriya re kana kahanti?)
ku ođiá re k’ń khn‍ti? (… ku oriya re kana kahanti?)
Excuse me କ୍ଷମା କରିବେ (kyamā karibe) – to get past
k‍şma kribe (kyamā karibe) – to get past
କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ (kyamā karantu) – to get attention
k‍şma krn‍tu (kyamā karantu) – to get attention
How much is this? ୟାର ଦାମ୍ କେତେ? (ẏāra dām kētē)
yar dam‍ kete? (ẏāra dām kētē)
Sorry ମୁଁ ଦୁଃଖିତ (mū duḥkhita)
muṃ duḥxit (mū duḥkhita)
Please ଦୟକ୍ରି (dayakari)
dyk‍ri (dayakari)
Thank you ଧନ୍ୟବାଦ୍ (dhanyabaad)
ďn‍ybad‍ (dhanyabaad)
ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧନ୍ଯବାଦ୍ (tumbhangku dhanyabaad)
tum‍ƀǥ‍ku ďn‍ɏbad‍ (tumbhangku dhanyabaad)
Reply to thank you ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ (aapananku svaaagata)
ápńǥ‍ku s‍bagt (aapananku svaaagata)
Where’s the toilet? ସୌଚାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? (sauchalya keunthi achi?)
sócały keuṃţi açi? (sauchalya keunthi achi?)
This gentleman will pay for everything ସେଇ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ପାୟିଁ ପଇସା ଦେବେ
sei lok sbu kiçi payiṃ pisa debe
(sei loko sabu kichi pain paisa debe)
This lady will pay for everything ସେଇ ମହିଳା ସବୁ କିଛି ପାୟିଁ ପଇସା ଦେବେ
sei mhiła sbu kiçi payiṃ pisa debe
(sei mahila sabu kichi pain paisa debe)
Would you like to dance with me? ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବେ (apana mo sangere nachibe ki?)
ápń mo saǥ‍ge nacibe (apana mo sangere nachibe ki?)
I miss you ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ (mu tamuku bahut mane pakai)
muṃ tumku bhut mne pkae (mu tamuku bahut mane pakai)
I love you ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ (mu tumoku bhala paye)
muṃ tumku ƀl pae (mu tumoku bhala paye)
Get well soon ସିଘ୍ର ଠିକ ହେଇଜାନ୍ତୁ (sighra thik heijantu)
siq‍r ţik heijan‍tu (sighra thik heijantu)
Leave me alone! ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଦିୟନ୍ତୁ (mate ekutiya chadi diyantu!)
mte ekuŧiá çađi diyn‍tu (mate ekutiya chadi diyantu!)
Help! ରକ୍ଷା କର! (rakhya kara!)
rk‍şa kr! (rakhya kara!)
Fire! ନିଆଁ! (niya!)
niáṃ! (niya!)
Stop! ରୁହ! (ruha!)
ruh! (ruha!)
Call the police! ପୋଲିସ୍ କୁ ଡାକ! (polis ku ḍāka!)
polis‍ ku đak! (polis ku ḍāka!)
Christmas and New Year greetings ନବବର୍ଷର ସୁଭେଚ୍ଛା (nababarsara subhechha!)
nbbr‍şr suƀec‍ça (nababarsara subhechha!)
Happy Ratha Yatra! ରଥ ଜାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ
rť jat‍ra uplk‍şe bhut aƀinn‍dn
(ratha jatra upalakshye bahut abhinandana!)
Easter greetings Easter ra bahut bahut subechha
Birthday greetings ଜନ୍ମଦିନର ସୁଭେଚ୍ଛା (janmadina ra subhechha!)
jn‍mdinr suƀec‍ça (janmadina ra subhechha!)
One language is never enough ମିତ୍ର ଗୋଟେ ଭାଷା ଜଥେଷ୍ଟ ନୁହେ
mit‍r goŧe ƀaşa jťeş‍ŧ nuhe
(matra gote bhasa jothesta nuhe)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
ମୋ ହୋବର୍କ୍ରାଫ୍ଟ ରେ ଇଲ୍ ଭର୍ତି ହେଇ ଜାଇଛି।
mo hobr‍k‍raf‍ŧ re il‍ ƀr‍ti hei jaiçi_
(mo hobarkrāft re il bharti hei jāichi)

Some phrases supplied by Aditya Mohanty and Ansik Mahapatra